Runouden olemuksesta

Mitä runous on? Miksi se on tärkeää? Friedrich Hölderlin väitti, että runous on tarpeellista, koska kaikkien muiden töidemme ja tekojemme arvosta huolimatta vain runouden avulla voimme todella asua maan päällä, olla kotonamme maailmassa, joka on viime kädessä tuttujen tarinoiden kudelmaa, ja runoilijan tehtävä on näin ollen, Marianne Mooren mukaan, todellisten sammakoiden asettamista kuviteltuihin puutarhoihin.

Mooren väitteen kohtalo, kuten toinen amerikkalainen runoilija, Robert Frost, on runoudesta sanonut, oli tulla käännöksen turmelemaksi – ja kenties vain siksi, että runous niin usein “ilmaisee jotain mahdotonta pukemalla sen mahdollisen sävyihin” (A.E.Housman) – ja silti, jotkin runoilijat, kuten Wallace Stevens, väittävät että juuri sen tähden runous auttaa meitä elämään maan päällä Hölderlinin ehdottamalla tavalla: koska se sallii mielikuvituksen valon loistaa mielissämme. Mutta miksi? Jotta voisimme nimetä maailman niin kuin Aatami (Octavio Paz) ja kohdella sanoja niin kuin ne olisivat eläviä olentoja (Robert Graves)? Lue loppuun

Ehdotus erään kuvitteellisen henkilön ajatuksiksi

Hän kirjoittaa käsitelläkseen tunteita, joita kirjoittaminen saa hänessä aikaan. Hän kirjoittaa tullakseen tietoiseksi siitä, miten itsetietoinen on, kun kirjoittaa: miten kirjoittaessaan hän tiedostaa, ettei tiedä, miksi kirjoittaa; ettei hän tiedä, mitä tekisi, jos ei kirjoittaisi, tai mitä tekisi silloin, kun ei kirjoita. Hän on itsetietoinen, koska hän tuntee syyllisyyttä. Hän tuntee syyllisyyttä, koska hän uskoo kirjoittamisensa olevan pohjimmiltaan itsekästä, häneen itseensä kietoutuvaa, hänen itsensä kanssa kamppailevaa ja silti hänestä itsestään pois pyrkivää, häntä itseään kadottamaan, hävittämään, tuhoamaan, unohtamaan, poistamaan, deletoimaan, nollaamaan, negatoimaan pyrkivää.

Hän kirjoittaa, jotta voisi käsitellä ja käsittelemällä purkaa näitä syyllisyyden tunteitaan, jotta voisi tuntea kirjoittavansa jotain itsestään riippumatonta. Hän kirjoittaa, jotta näkisi takaraivonsa kävellessään pois luotaan; jotta voisi olla joku muu, joka kirjoittaa hänestä; jotta hän voisi lukea kirjoitusta, jonka joku muu on hänestä kirjoittanut, tuon jonkun muun ollessa hän itse: jotta hän voisi oppia rakastamaan itseään jonain muuna kuin omana itsenään, koska hän rakastaa itseään liikaa ja siksi vihaa itseään enemmän kuin on terveellistä, koska hän ei osaa olla itsensä kanssa, koska hän on aina itsensä kanssa, koska hän ei voi olla itsensä ulkopuolella, eikä hän ymmärrä näitä ristiriitaisia tunteita, ja se ahdistaa häntä niin paljon, ettei hän tiedä, katsoisiko etelään vai pohjoiseen. Lue loppuun

Runous ja populismi

Mitä hyötyä runoudesta on? Tämä ei ole enää pelkän kapitalistisen modernisaation kysymys vaan sitä nykyään viime kädessä palvelevan populistin kysymys. Populismilla en tarkoita vain populistisiksi nykyään laiskasti nimettyjä poliittisia liikehdintöjä tai puhetapoja. Ne tekee mahdollisiksi syvempi populismi, joka on nykyisen ideologisen maailmankuvan uusintama elämänmuoto, länsimaisen demokratian myöhäinen mutaatio, jonka keskeinen arvo on suosio eli kuuluisuus, eli näkyvyys.

Tämä näkyvyys, kaikkiaallinen populismi, “videolismi”, pyrkii muuttamaan kaiken arvon ilmeiseksi ja näkyväksi. Kaikki on voitava selittää niin, että mahdollisimman suuret joukot ymmärtävät kaikille yhteisesti jaettavan sanoman ilman mitään yksityistä, erityistä opeteltavaa. Tunnistettavuus on puhuttelemisen ylin taso. Suurin synti on olla elitisti, joka väittää, että on olemassa kätkettyä tietoa, jota kuka tahansa ei voi löytää, koska sitä ei voi löydettynäkään ymmärtää ilman jokaisen ihmisen yksityiseen, salaiseen kokemukseen kätkeytyvää tietoa, jota ei voi jakaa eikä täten valjastaa populismin polttoaineeksi: että olemme erilaisia, emme samanlaisia. Lue loppuun

Vieras kieli

Mikä on tuttua? Se, mikä on tunnistettavaa: olemassaolosta kuvittamamme kuva, joka on ikään kuin yhteisen, jaettavan tunnistamista, sen yhteisön tunnistettavuutta, jonka tapoihin olemme tutustuneet; kun sanon, että tiedän, mitä maailmani sisältää, mitä siinä on, tarkoitan, että nuo asiat ovat minulle tuttuja, ikään kuin asiat olisivat tunnistettavissa itsekseen niin kuin ihmisetkin ovat, esimerkiksi sen mukaan, mitä ominaisuuksia heillä on, mitä he tekevät, millainen suhde meillä heihin on, ja kuinka syvinä, muuttumattomina, alkuperäisinä näitä ominaisuuksia ja toimia pidämme.

Ominaisuus on jonkin asian omaisuutta, sen ominta. Asiat ovat itselleen tuttuja, kun ne omistavat ominaisuutensa, siis itsensä ja toimensa, ja ne ovat tuttuja meille omistaessaan itsensä ja toimensa meille, kun niiden omin antautuu meille tuttuudessaan tunnistettavaksi ja siten omistettavaksi: omistautuessaan. Lue loppuun

Giorgio Agamben ja taiteen ongelma

Kirjassaan Ihminen vailla sisältöä (L’uomo senza contenuto, 1994) italialainen filosofi Giorgio Agamben esittää, että nykyaikainen käsityksemme taiteesta vastaa pitkälti Immanuel Kantin ajatusta, jonka mukaan taiteen täytyy olla riippumatonta, itsenäistä, eikä alisteista itsensä ulkopuolisille velvoitteille tai sitoumuksille: kauneuden syy on kauneudessa itsessään.

Tämä ihanne on kuitenkin katsojan, ei tekijän teoria taiteesta. Sitä vasten, Agamben muistuttaa, Nietzsche on esittänyt teorian taiteilijan sitoutuneisuudesta. Esimerkki on Stendhal, jolle taiteen näkeminen oli henkilökohtainen kokemus, taide “lupaus onnellisuudesta”. Tällainen tekijäkeskeinen ajatus taiteesta jättää jälkeensä esteettisen (pelkän aistillisen) ja kiteytyy Pygmalionin hahmossa, joka pyrkii tekemään taiteestaan elämää. Lue loppuun

Danten ruumiillinen mielikuvitus

Mielen henget

Luen Dante Alighierin (1265-1321) La Vita Nuovaa (1295) ja mietin, mistä sen toisen sonetin proosaselostus oikeastaan kertoo. Kyse on hetkestä, jolloin Dante näkee ensimmäistä kertaa rakastettunsa Beatrice Portinarin. Rakkautta ensisilmäyksellä — ei ehkä ensimmäistä kertaa länsimaisen kirjallisuuden historiassa, sillä tokihan kreikkalaiset pastoraaliromaanit jo tunsivat tämän ilmiön, mutta kuvaus on mielenkiintoinen esittämänsä psykologisen prosessin tähden (käännökseni lienee surkea):

Tuona hetkenä, ja kertomani on täyttä totta, vitaalinen henki, joka asustaa sydämen salaisimmassa kammiossa, alkoi täristä niin voimakkaasti, että ruumiini vähäisimmätkin liikkeet häiriintyivät oudolla tavalla; ja vavisten se lausui nämä sanat: ‘Tässä on minua voimakkaampi jumala, joka tulee hallitsemaan minua’. Samalla hetkellä animaalinen henki, joka asustaa siinä korkeassa kammiossa, jonne kaikki aistit tuovat havaintonsa, lamaantui hämmennyksestä, ja puhutellen suoraan näkökyvyn henkiä sanoi niille näin: ‘Nyt on hurmionne saapunut’. Samalla hetkellä luonnollinen henki, tuo joka asuttaa aluetta, jonka piirissä ravitsemuksestamme huolehditaan, alkoi itkeä, ja kyynelehtien lausui nämä sanat: ‘Voi, raukka kun olen, tästä lähtien tielläni tulee olemaan lukuisia esteitä’. Sallikaa minun todeta, että tuosta hetkestä lähtien Rakkaus hallitsi sieluani, joka vihkiytyi tälle niin auliisti, että tämän hallitessa sitä niin itsevarmasti ja majesteetillisesti mielikuvitukseni suoman vallan välityksellä, minun oli siitä lähtien huolehdittava kaikista sen tarpeista. (La Vita Nuova, II)

Dante kirjoitti La Vita Nuovaa (tai Vita Novaa) kymmenisen vuotta, vuosina 1283-1293. Se edustaa Boëthiuksen Consolatio Philosophiae -teoksen tavoin prosimetrum-lajityyppiä, jossa runot vuorottelevat proosaselostusten kanssa; sen 42 lukua kommentoivat yhteensä 25 sonettia, yhtä ballataa ja neljää canzonia. Teos on omaelämäkerrallinen kertomus Danten rakkaudesta nuoreen firenzeläiseen Beatriceen. Samalla se kartoittaa hänen pyhän rakkauden filosofiansa kehittymistä.

Ajattelun taustalla oli Danten tyytymättömyys edeltäjiltään, kuten sisilialaisilta, provencelaisilta ja muilta toskanalaisilta runoilijoilta perittyyn hovirakkauden tai ritariromantiikan aihepiiriin, missä rakkaus on ylevistä päämääristään huolimatta aina sidottu yksilön halun täyttymiseen. Dante halusi käsitellä rakkautta syvempänä ilmiönä, taivaallisena periaatteena, ja Beatrice edusti hänelle tätä ideaalia: neitseellisen neidon kauneus herättää halun lähestyä jumalallista samalla tavoin niin kuin sielu kaipaa paratiisiin.

Lainatussa kappaleessa rakkaus iskee Danteen kirjaimellisesti kuin luonnonvoima. Kuvauksen taustalla on Albertus Magnuksen piirtämä kuva ihmisruumiin ja -sielun rakenteesta, joka on ihailtavan materiaalinen. Henget, jotka ihmisruumista hallitsevat, ovat kolmenlaisia: vitaalinen saa alkunsa sydämestä, muuttuu luonnolliseksi maksassa ja animaaliseksi aivoissa.

Näkökyvyn henget (spiriti sensitivi) ovat animaalisen hengen emanaatioita, jotka toimivat aistien kuljettajina: ne kirjaimellisesti käyvät hakemassa aistien kohteet ulkomaailmasta ja vievät kuvan, materiaalisen objektin, takaisin silmiin. Kaikkia näitä henkiä hallitsi sielu, niin kuin Aristoteleen vanhassa allegoriassa ruumiin laivasta, jonka airoja sielu käyttelee.

Ruumiillinen innoitus

En nyt tarkastele tässä sen kummemmin tämän aristotelisen sieluteorian juuria tai kontekstia (tämähän on myös variaatio antiikin galenoslaisesta fysiologiasta). Minua kiehtoo runoilijan inspiroitumisen maallisuus ja fyysisyys. Dantelle ja muille keskiaikaisille kirjailijoille inspiroituminen on sitä, että todellisuus ottaa materiaalisesti yhteyttä runoilijaan: niin vaikuttaja, vaikutus kuin vaikuttuminenkin ovat konkreettisia, ja kaikki “sielullinen” on aineellista läsnäoloa.

Mikä ratkaisevinta, ilmiö säilyttää kaiken todellisen korporeaalisen voimansa vaikka se syntyisi uudelleen yksityisyydessä, sisäisessä haaveilussa — on jopa niin, että salattu, yksityinen Rakkauden visio on Dantelle kaikkein tärkein, sillä hänhän näkee hirveästi vaivaa salatakseen Rakkautensa todellisen kohteen (hän muun muassa pyrkii harhauttamaan tovereitaan kertomalla julkisesti rakastavansa milloin tätä, milloin tuota sijais-rakastettua). Ei voida myöskään sanoa, että hänen unelmoidessaan Beatricesta tyttö olisi yhtään vähemmän läsnä Danten ruumiissa ja hänen ruumiinsa kanssa kuin ollessaan fyysisesti paikalla tai näköetäisyydellä.

Tällainen käsitys mielikuvituksen voimasta on kaukana kantilais-freudilaisesta modernista psykologiasta, jonka mukaan ihmisen sisäinen homunculus-tietoisuus joutuu kuvittelussaan aina vastatusten omien pahojen henkiensä eli tiedostamattomien viettien ja kognitiivisten kategorioiden kanssa. Antiikin ja keskiajan fysiologeilla ja materialistisilla psykologeilla oli käytössään kreikkalainen sana tälle demoniselle mielikuvitukselle: fantasia.

Fantasia ja sen työstämät kuvat, imagines (latinaksi), tarkoittivat alunperin lähinnä aivan tietynlaista unelmointia, jollaista ilmenee unen ja hereilläolon rajamailla. Esimerkiksi roomalainen reettori Quintilianus (n. 35-100) kertoo Institutio Oratoria -teoksessaan, kuinka hän maatessaan divaanilla näki mielessään eläväisiä kuvia merimatkasta (en muista kovin tarkkaan, miten anekdootti menee).

Päiväunia nähtyään reettori joka tapauksessa keksi, että eläväisen unelmoinnin kykyä voisi käyttää hyväkseen kuvitellakseen ja siten verbalisoidakseen yleisölle jonkin kertomuksen tapahtumat. Silloin asiat ilmenevät meille enargeettisesti: ne muuttuvat todeksi “sielun silmien edessä”. Tässäkin oli taustalla usko, että sanoin esitettynä tapahtuma oli läsnä — se ei ollut välttämättä sama, mutta se oli silti konkreettinen tapahtuma, jota voitiin tarkastella, joka voitiin nähdä, ja johon reagoitiin samalla tavalla. Myöhemmin fantasioilla, hallitsemattomina mielikuvina, oli roolinsa esimerkiksi ”keskipäivän demonin” aiheuttaman melankolian ja masennuksen synnyssä.

Ruumiista mieleen

Myöhemmässä perinteessä todellisuuden konkreettinen läsnäolo mielikuvituksessa — korporeaalinen mielikuvitus — henkistyy ja jakautuu aktiiviseksi tiedon prosessoinniksi, symbolisoivaksi mielikuvitukseksi ja toisaalta “pelkäksi” muistiksi, unelmoivaksi mielikuvitukseksi. Samuel Taylor Coleridgen (1772-1834) kuuluisa käsitteellinen erottelu fancy/imagination pystyttää eron juuri haaveen ja mielikuvituksen välille:

MIELIKUVITUSTA käsittelen siis primaarisena tai sekundaarisena. Primaarinen MIELIKUVITUS on minulle kaiken inhimillisen Havainnon elävä Voima ja ensisijainen Toimija, ja rajallisessa mielessä siinä toistuu äärettömän ja ikuisen luomistyön MINÄ OLEN. Sekundaarinen mielikuvitus on minulle ensimmäisen kaikua, joka on olemassa samanaikaisesti tietoisen tahdon kanssa, ollen silti identtinen primaarisen kanssa toimijuutensa laadussa, eroten siitä vain toimintansa tavassa. Se liuottaa, uuttaa, haihduttaa luodakseen uudelleen; tai missä tämä prosessi muuttuu mahdottomaksi, se kaikessa pyrkii idealisoimaan ja yhdistämään. Se on olemukseltaan vitaali, siinä missä kaikki objektit (objekteina) ovat olemukseltaan kiinteitä ja kuolleita.

HAAVEELLA puolestaan ei ole vastinkappaleita, joiden kanssa leikkiä, vain varmuuksia ja kiteymiä. Haave on siis vain Muistin moodi, joka on vapautettu ajan ja tilan järjestyksistä; samalla se sekoittuu ja muuntuu tuon empiirisen ilmiön, tahdon, mukaisesti, minkä ilmaisemme sanan VALINTA avulla. Mutta yhtä lailla tavanomaisen muistin tavoin Haaveen on vastaanotettava aineksensa valmiina, assosiaation lakien tarjoilemina. (Biographia Literaria)

Coleridgelle “imagination” on itse asiassa yhdistelmä järjen ja invention (retorikon harjoittaman asioiden yhdistelemisen mentaalisen taidon) toimintaa, sielua ja sensibiliteettiä, jonkinlainen käyttöjärjestelmän ydinohjelma, kun taas haave, “fancy”, on tahdonalainen muistin aliohjelma, “a mode of Memory emancipated from the order of time and space”.

Tällainen jako kekseliääseen ja keskinkertaiseen mielikuvitukseen oli olemassa jo antiikissa ja keskiajalla, ja Coleridgenkin teorian taustalla on renessanssin versio antiikin hyvästä, Jumalan takaamasta rationaalisesta miesten imaginaatiosta ja pahasta, demonien levittelemästä juoruilevasta akkojen fantasiasta (ihan tosissaan jako oli maskuliininen/feminiininen), mutta tuo aikaisempi teoriakenttä oli usein hyvin sekava, esimerkiksi koska muistin ja mielikuvituksen erottelut olivat aika hataria. Vasta Coleridgen ja saksalaisen romantiikan myötä voidaan sanoa, että moderni, aktiivinen luova mielikuvitus ja passiivinen, unelmoiva haaveilu/muistelu (tai tapamme puhua niistä tunnistettavalla, modernilla tavalla) syntyvät sellaisenaan.

Esimerkiksi, kun William Wordsworth viitisensataa vuotta Danten jälkeen runoilee inspiraation hyveistä, innoittumisen välähdykset ovat kiteytyneet muistiin talletetuiksi “ajan hetkiksi” (spots of time), joiden turvin runoilija voi sukeltaa muistiinsa keskellä kaupunkien humua ja elää siellä todeksi orgaanisen yhteyden itsensä ja havaintonsa välillä: “aistimukset suloiset:/ veressä tunsin, sydämessä nuo,/ ne hamaan sieluuni mun puhtaampaan/ loi tyyntä virvoitusta: – tunteet koin/ myös iloin unhoittuneen”.

Kyse on kokemuksesta, jota urbanisoitunut Lontoo ei voi tarjota. Näissä elämyksissä “mysteerin/ olemus sisällinen kirkastuu […] tään käsittämättömän maailman” ja runoilija tuntee ruumiinsa kevenevän, “ruumiillisen hengityksensä” ja verenkiertonsa elpyvän. Unelmoiva mielikuvitus on siis yhtä kuin kyky lievittää stressiä mielikuvien avulla. (”Tintern Abbey” -runon suomennokset Lauri Viljasen.)

Voi olla, etten kunnioita tarpeeksi historismin periaatteita ja että käsitykseni keskiajan ja antiikin psykologiasta ovat liioiteltuja, mutta minusta on jännittävää ajatella, että noiden viidensadan vuoden aikana, jotka erottavat Danten Wordsworthista ja Coleridgesta, siirrytään mielikuvituksen käsitteellistämisessä, siis runoilijaa imponoivan mielikuvituksen kokemuksen verbalisoinnissa ruumiista mieleen, kosketuksesta ajatukseen, aineellisesta näkökyvystä kognitiiviseen kontemplaatioon, unelmointiin ja uneen.

Toisin sanoen: se, mikä aikaisemmin oli ulkoista, yhteistä, yleistä ja jaettua ainetta, muuttuu noiden vuosisatojen aikana sisäiseksi, yksilölliseksi, ainutlaatuiseksi hengeksi, jonka vain runoilija voi sielunsa erityisin voimin tavoittaa.